Achtergrond Tom van Slooten


|| Haags Gemeentearchief, Den Haag | openbaar archiefwezen | functie: archivaris | 2023 - heden

|| Zorggroep HD B.V., Herkenbosch | zorginstelling | functie: commissaris | 2023 - 2024

|| Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Eindhoven | openbaar archiefwezen | functie: archivaris | 2021 - 2022

|| Natuurmuseum Fryslân
, Leeuwarden | natuurhistorisch museum | functie: directeur-bestuurder | 2017 - 2021 
|| TOEKOMST - Structuur in Cultuur, Eindhoven-Area | adviesbureau | functie: eigenaar | 2015 - heden

|| Historisch Goud, Heerlen | cultuurbedrijf van de gemeente Heerlen met hierin Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum en Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis | functie: directeur | 2008 - 2015

|| Stadsarchief Heerlen / Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, Heerlen | openbaar archiefwezen | functie: directeur & gemeentearchivaris | 2000 - 2008
|| Stichting Archiefschool, Amsterdam | onderwijs | functie: docent | 1996 -2003

Nevenfuncties

|| Bestuurslid Kening, Húns | 2020 - 2021

|| Lid Toerisme Alliantie Friesland, Leeuwarden | 2018 - 2021
|| Bestuurslid Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam | 2020 - 2021

|| Bestuurslid Directeuren Overleg Leeuwarden Culturele Instellingen, Leeuwarden2018 - 2021
|| Lid Club Diplomatique Fryslân, Leeuwarden | 2018 - 2021
|| Lid Directeurenoverleg St. Nederlandse Natuurhistorische Collecties, Rotterdam2017 - 2021
|| Lid Raad van Advies Kolleksjesintrum Fryslân, Leeuwarden | 2017 - 2021

Opleiding

|| MKBeter, Grou | Leergang Groeiteam voor Leiders | 2021
|| de Baak, Noordwijk | Leergang Financieel management voor de niet-financiële Manager | 2015
|| Universiteit van Amsterdam, Amsterdam | Master Archiefwetenschap module Archief & Samenleving | 2003  

|| Rijksarchiefschool, 's-Gravenhage | Archivistiek B | 1992

|| D'Witte Lelie, Amsterdam | Nieuwe Leraren Opleiding geschiedenis & aardrijkskunde | 1989

Zie ook mijn Curriculum Vitae 

CV

Zie ook mijn profiel op LinkedIn